مسابقه نوازندگی ایران قمیش

ایران قمیش به منظور تشویق هنرجویان ساز ابوا و ایجاد شور در میان نوازندگان جوان این ساز، اقدام به برگزاری مسابقه ابوا نوازی در هر فصل از سال می‌نماید. در هر دوره از مسابقه، یک قطعه به تناسب گروه‌های سنی مختلف انتخاب شده و شرکت کنندگان لازم است تا فیلم نوازندگی خود را به آدرس تلگرام یا واتساپ ایران‌قمیش ارسال نمایند. 

نتایج مسابقه تابستان ۹۸

مســابــقه تابستان ۹۸

نتایج مسابقه پاییز ۹۷

مسـابــقه پایــیـز۹۷