0

مسابقه پاییز ۹۷ - ایران قمیش

قطعه مناسب با گروه‌ سنی خود را انتخاب و فایل نت مربوط به آن را از لینک زیر دریافت کنید و فیلم نوازندگی خود را به آدرس تلگرام یا واتساپ ایران‌ قمیش ارسال نمایید.

جوایز :
از بین فیلمهای شرکت کننده در هر گروه سنی به نفر اول یک قمیش رایگان و کد تخفیف ۵۰ درصد ، به نفر دوم کد تخفیف ۷۵ درصد ، به نفر سوم کد تخفیف ۵۰ درصد اهدا خواهد شد.
همچنین به تمامی شرکت کنندگان محترم به پاس حضور در مسابقه کد تخفیف ۱۰ درصد اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال آثار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵